Zásady ochrany osobních údajů

Pokud jste zde, znamená to, že chcete vědět více o povinnostech a právech, které vám jako uživateli této webové stránky https://zdravaplet.com/ náleží, a to je velmi dobře. Naším úkolem je vás informovat a vaším úkolem je být řádně informován.

V této Zásadě ochrany osobních údajů vás budeme informovat s naprostou transparentností o účelu této webové stránky a o všem, co se týká údajů, které nám poskytnete, stejně jako o povinnostech a právech, které vám náleží.

Nejprve musíte vědět, že tato webová stránka se přizpůsobuje platné legislativě týkající se ochrany osobních údajů, což se týká osobních údajů, které nám poskytnete s vaším výslovným souhlasem, a souborů cookies, které používáme k tomu, aby tato webová stránka správně fungovala a mohla vykonávat svou činnost.

Konkrétně se tato webová stránka řídí následujícími předpisy:

Nařízení GDPR (Nařízení (EU) 2016/679 Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob) je novým nařízením Evropské unie, které sjednocuje regulaci zpracování osobních údajů v různých zemích EU.

Zákon o ochraně osobních údajů (Zákon č. 15/1999 ze dne 13. prosince 1999 o ochraně osobních údajů a Vyhláška č. 1720/2007 ze dne 21. prosince 2007, kterou se provádí zákon o ochraně osobních údajů), který upravuje zpracování osobních údajů a povinnosti, které musíme jako provozovatelé webových stránek nebo blogů při správě těchto informací přijmout.

Zákon o službách informační společnosti a elektronickém obchodování (Zákon č. 34/2002 ze dne 11. července 2002 o službách informační společnosti a elektronickém obchodování), který upravuje ekonomické transakce prostřednictvím elektronických prostředků, jako je tento blog.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Zodpovědnou a vlastníkem této webové stránky je Jose Antonio Perez (dále jen Jose).

Jméno: Jose

Adresa: Santa Cruz de Tenerife

Činnost webové stránky: zobrazování reklamy a doporučování přidružených produktů.

E-mail: [email protected]

Údaje, které nám poskytnete s vaším souhlasem a v souladu s použitím stanoveným v této Zásadě ochrany osobních údajů, budou zařazeny do automatizovaného souboru, který je řádně zapsán ve Španělské agentuře pro ochranu osobních údajů, a zodpovědnou osobou za tento soubor je Jose. To znamená, že vaše údaje jsou bezpečné v souladu s tím, co stanoví zákon.

Osobní údaje, které nám poskytnete, vždy s vaším výslovným souhlasem, budou uchovávány a zpracovávány pro účely uvedené a popsány níže v této Zásadě ochrany osobních údajů, až do doby, kdy nás požádáte o jejich odstranění.

Upozorňujeme vás, že tato Zásada ochrany osobních údajů může být kdykoli změněna, aby se přizpůsobila novým legislativním změnám nebo změnám v naší činnosti, přičemž platná bude ta, která je v daný okamžik zveřejněna na webové stránce. Tato změna vám bude oznámena před jejím uplatněním.

POUŽITÍ

Musíte vědět, pro vaše uklidnění, že vždy budeme vyžadovat váš výslovný souhlas k získání vašich údajů s odpovídajícím účelem uvedeným v každém případě, což znamená, že v případě udělení tohoto souhlasu jste přečetli a souhlasili s touto Zásadou ochrany osobních údajů.

V okamžiku, kdy přistoupíte a použijete tuto webovou stránku, přebíráte svou pozici uživatele s odpovídajícími právy a povinnostmi.

Pokud jste starší 13 let, můžete se zaregistrovat jako uživatel této webové stránky bez předchozího souhlasu svých rodičů nebo zákonných zástupců.

Pokud jste mladší 13 let, budete potřebovat souhlas svých rodičů nebo zákonných zástupců k zpracování svých osobních údajů.

REGISTRACE A ÚČEL VAŠICH ÚDAJŮ

V závislosti na formuláři nebo sekci, ke které přistoupíte, vás budeme žádat výhradně o nezbytné údaje s následujícími účely. Vždy budete muset udělit svůj výslovný souhlas, když vás požádáme o osobní informace s následujícími účely:

Konkrétní účely uvedené na každé stránce nebo v sekci, kde se nachází registrační nebo kontaktní formulář.

Obecně pro splnění vašich žádostí, komentářů, dotazů nebo jakéhokoli druhu žádosti, kterou jako uživatel podáte prostřednictvím kteréhokoli způsobu kontaktu, který vám poskytujeme.

Informovat vás o dotazech, žádostech, aktivitách, produktech, novinkách a/nebo službách prostřednictvím e-mailu, faxu, WhatsApp, Skype, poskytnutého telefonu, sms a mms.

Posílat vám obchodní nebo reklamní sdělení prostřednictvím jiného elektronického nebo fyzického média, které umožňuje komunikaci.

Tato sdělení budou vždy související s našimi produkty, službami, novinkami nebo akcemi, stejně jako s produkty nebo službami, které můžeme považovat za váš zájem a které mohou nabízet spolupracovníci, společnosti nebo «partneři», se kterými máme dohody o propagaci nebo obchodní spolupráci.

Pokud tomu tak je, zaručujeme vám, že tito třetí nikdy nebudou mít přístup k vašim osobním údajům, s výjimkou uvedených výjimek, a tyto sdělení budou vždy prováděny ze strany Jose, jako majitele webové stránky.

Tato webová stránka zobrazuje produkty přidružených třetích stran. Konkrétně od společnosti AMAZON.

To znamená, že po kliknutí na tlačítko «Koupit nyní» nebo podobné budete přesměrováni na stránku, kde jsou nabízeny produkty.

V tomto případě musíte vědět, že poskytujeme a umožňujeme pouze odkazy na stránky a/nebo platformy těchto třetích stran, kde lze zakoupit produkty, které zobrazujeme, za účelem usnadnění jejich vyhledávání a snadného nákupu.

Tyto propojené stránky a stránky třetích stran nebyly přezkoumány ani jsou předmětem kontroly nebo doporučení ze strany Jose, a proto Jose nebude v žádném případě považován za odpovědného za obsah těchto webových stránek, za odpovědnosti vyplývající z jejich používání ve všech oblastech ani za opatření, která se přijmou v souvislosti s ochranou soukromí uživatele, zpracováním jeho osobních údajů nebo jinými, která by mohla být stanovena.

Z tohoto důvodu vám doporučujeme pečlivě a předem prostudovat všechny podmínky používání, podmínky nákupu, zásady ochrany osobních údajů, právní oznámení a/nebo podobné podmínky těchto propojených stránek před zakoupením těchto produktů nebo použitím webových stránek.

PŘESNOST A PRAVDIVOST ÚDAJŮ

Jako uživatel jste jedině odpovědný za přesnost a změnu údajů, které nám posíláte, a zbavujete nás jakékoli odpovědnosti v této věci.

To znamená, že je na vás, abyste zajistili a odpovídali za přesnost, platnost a pravost poskytnutých osobních údajů a zavazujete se udržovat je řádně aktualizované.

V souladu s tím, co je uvedeno v této Zásadě ochrany osobních údajů, souhlasíte s poskytnutím úplných a správných informací ve formuláři pro kontakt nebo přihlášení.

ODHLÁŠENÍ Z ODBĚRU A PRÁVO NA ODVOLÁNÍ

Jako vlastník poskytnutých údajů můžete kdykoli uplatnit svá práva na přístup, opravu, zrušení a odpor, když nám pošlete e-mail na [email protected] a přiložíte fotokopii svého dokladu totožnosti jako platný důkaz.

Stejně tak se můžete kdykoli odhlásit, abyste přestali dostávat naši newsletter nebo jakékoli jiné obchodní sdělení, přímo z e-mailu, který jste obdrželi, nebo nám pošlete e-mail na [email protected]

PŘÍSTUP K ÚDAJŮM PRO TŘETÍ STRANY

Abychom mohli poskytovat služby nezbytné pro provoz a rozvoj činnosti této webové stránky, informujeme vás, že sdílíme údaje s následujícími poskytovateli služeb v souladu s jejich příslušnými podmínkami ochrany osobních údajů.

Můžete mít naprostou jistotu, že tito třetí strany nebudou moci používat tyto informace pro žádný jiný účel než ten, který je specificky upraven v našem vztahu s nimi v souladu s příslušnými předpisy o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka je hostována na https://banahosting.com/ s obchodní značkou Banahosting, která poskytuje hostingové služby, aby jste mohli přistupovat a procházet naší stránkou. Politiku ochrany osobních údajů a další právní aspekty této společnosti můžete najít na následujícím odkazu: https://sered.net/

Naše webová stránka používá reklamní servery za účelem zobrazování obchodních obsahů, které vidíte na našich stránkách. Tyto reklamní servery používají soubory cookie, které jim umožňují přizpůsobit reklamní obsah demografickým profilům uživatelů:

Google Analytics:

Google Analytics je webová analytická služba poskytovaná společností Google, Inc., společností z Delaware se sídlem na adrese 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Kalifornie), CA 94043, Spojené státy americké («Google»).

Google Analytics používá «cookies», což jsou textové soubory umístěné na vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat používání uživatelů.

Informace generované souborem cookie o vašem používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) budou přímo přeneseny a uloženy společností Google. Google bude tuto informaci používat na naši žádost k sledování vašeho používání webové stránky, shromažďování zpráv o aktivitě webové stránky a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a používáním internetu.

Google může tuto informaci předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracovávají informace na základě pokynů Googlu. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými dalšími údaji, které má k dispozici.

Jako uživatel a v souladu se svými právy můžete odmítnout zpracování dat nebo informací odmítnutím používání souborů cookie prostřednictvím správného nastavení svého prohlížeče, ale musíte vědět, že pokud tak učiníte, nemusíte mít plnou funkčnost této webové stránky.

Používáním této webové stránky v souladu s informacemi uvedenými v této Zásadě ochrany osobních údajů souhlasíte se zpracováním dat společností Google v uvedeném rozsahu a pro uvedené účely.

Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google Adsense:

Google jako přidružený poskytovatel používá soubory cookie k zobrazování reklam na této webové strán

ce. Můžete zakázat používání souboru cookie DART prostřednictvím reklamy Google a přístupem k zásadám ochrany osobních údajů sítě obsahu: https://www.google.com/intl/es/policies/privacy/.

Google používá přidružené reklamní společnosti k zobrazení reklam, když navštívíte naši webovou stránku. Tyto společnosti mohou používat informace získané z vašich návštěv na této a dalších webových stránkách (bez uvedení vašeho jména, adresy, e-mailové adresy nebo telefonního čísla) k zobrazení reklam na produkty a služby, které by vás mohly zajímat.

Používáním této webové stránky souhlasíte se zpracováním dat společností Google v uvedeném rozsahu a pro uvedené účely.

Pokud chcete získat další informace o používání souborů cookie a postupech pro přijetí nebo odmítnutí, podívejte se na naši POLITIKU COOKIES.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Jako majitel webové stránky Jose přijal všechna nezbytná technická a organizační opatření k zajištění bezpečnosti a integrity osobních údajů, které zpracovává, a k zabránění jejich ztrátě, změně a/nebo přístupu neoprávněných třetích stran.

Připomínáme vám, že pro více informací se můžete podívat na naše stránky Smluvní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů.


Ohodnoťte to page
Scroll al inicio